Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zapytanie ofertowe dot. wdrożenia RODO

Nowy Teatr im. Witkacego składa zapytanie na przygotowanie oferty usługi dotyczącej przystosowania instytucji do zachodzących zmian regulacji w zakresie ochrony danych osobowych (wdrożenie wymagań RODO).

 
Usługa powinna obejmować następujące obszary działań:
 
  1. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych,
  2. Audyt wymagań (audyt w zakresie spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i przygotowanie check listy wdrożeniowej RODO,
  3. Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych,
  4. Przygotowanie procedur, polityk i umów,
  5. Wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych, renegocjacje umów,
  6. Powołanie inspektora ochrony danych,
  7. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych (33 osoby).
 
Jednym z pierwszych elementów wdrożeniowych powinien być audyt, obejmujący badanie zgodności działania z wymaganiami stawianymi przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych dla administratorów i przetwarzających z uwzględnieniem działalności badanego podmiotu.
 
Wynikiem audytu powinien być raport, informujący o koniecznych zmianach i działaniach korygujących. Ponadto oferta powinna zawierać uwzględniać pełnienie w instytucji funkcji Inspektora Ochrony Danych DPO w formie outsourcingu.
 
Przygotowana oferta powinna uwzględniać oddzielnie:
 
  1. cenę brutto wdrożenia wymagań RODO,
  2. cenę brutto pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – wynagrodzenie za miesiąc
 
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, ul. Lutosławskiego, 76-200 Słupsk lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@nowyteatr.pl w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 15.00.

Data publikacji: 22.11.2021 (09:17)Data aktualizacji: 22.11.2021 (09:17)
Osoba publikująca: WebDeveloper MiroArtOsoba modyfikująca: WebDeveloper MiroArt
Autor: WebDeveloper MiroArtliczba wejść: 279